Máy bộ Rosa Computer là máy bộ đầu tiên thương hiệu Việt bảo hành 3 năm .

100% có bản quyền Microsoft Windows 10 .

100% sử dụng ổ cứng SSD giúp tăng hiệu suất máy tính

100% Tất cả đều có USB 3.0 ở mặt trước của máy bộ .